Saskia (nr.1605) watercolour on paper / 40 x 40 cm

Saskia (nr.1605) watercolour on paper / 40 x 40 cm